Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron


Tytuł projektu: Aktywna Mama
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich"
Działanie 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie"
Poddziałanie 6.1.1 „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy"

Dane finansowe:
Wartość projektu: 385 112,27 zł
Kwota dofinansowania: 385 112,27 zł

Realizator:
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
 
Termin realizacji:
1 września 2014 r. – 31 lipca 2015 r.
 
Opis projektu:

Cel główny:
Celem projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej 36 bezrobotnych kobiet pozostających bez pracy po przerwie na macierzyństwo (również po urlopie wychowawczym), zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Cele szczegółowe:
 • podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestniczek zgodnie z potrzebami rynku pracy poprzez udział w indywidualnych szkoleniach zawodowych,
 • zwiększenie doświadczenia zawodowego uczestniczek poprzez udział w stażach zawodowych,
 • zwiększenie adaptacyjności uczestniczek poprzez nabycie umiejętności świadomego kształcenia kariery zawodowej.
 
Grupa docelowa:
Projekt skierowany był do 36 bezrobotnych kobiet pozostających bez pracy po przerwie na macierzyństwo (również po urlopie wychowawczym), które były zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.
 
Główne działania:
W okresie realizacji projektu każda uczestniczka została objęta Indywidualnym Planem Działania, na podstawie którego dobrana została indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Ponadto na bieżąco świadczone były usługi z zakresu pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego. 
 
W trakcie realizacji projektu zorganizowano 14 szkoleń zawodowych w zakresie:
 • Szkolenie kosmetyczne,
 • Kurs kadry i płace ze szkoleniem komputerowym,
 • Podstawowy kurs florystyczny,
 • Kurs biurowości z obsługą komputera i fakturowaniem,
 • Kurs gastronomiczny,
 • Kurs grafiki komputerowej,
 • Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych,
 • Kadry i płace z obsługą programu SYMFONIA, Płatnik oraz fakturowanie komputerowe,
 • Fakturowanie komputerowe z elementami biurowości,
 • Księgowość komputerowa,
 • Kurs komputerowy z certyfikatem ECDL,
 • Kurs florystyczny z elementami dekoracji wnętrz i zdobnictwa przedmiotów techniką decoupage,
 • Kurs masażu specjalistycznego: relaksacyjno – odchudzającego,
 • Podstawowy i zaawansowany kurs fotografii z elementami portretu oraz Adobe Photoshop dla fotografów.
 
W trakcie realizacji projektu zorganizowano staże dla 33 osób w zakresie:
 • masażystka,
 • pracownik działu PR,
 • pracownik biurowy,
 • operator wprowadzania danych,
 • kucharz,
 • pomoc nauczyciela w przedszkolu,
 • fotograf,
 • oligofrenopedagog,
 • młodsza księgowa,
 • kosmetyczka,
 • lektor języka angielskiego,
 • fakturzystka,
 • specjalista ds. księgowo- kadrowych,
 • sprzedawca,
 • asystent ds. kadr i płac,
 • archiwista, pomoc w księgowości,
 • pracownik ds. przygotowywania gadżetów promocyjnych,
 • asystent biurowo- magazynowy.
Wszystkim uczestniczkom, biorącym udział w formach przewidzianych w projekcie wypłacone zostało stypendium zarówno szkoleniowe, jak i stażowe.
 
Rezultaty:
 • przeprowadzenie 14 szkoleń zawodowych,
 • 36 osób objętych wsparciem w postaci szkolenia zawodowego,
 • zorganizowanie 33 staży zawodowych dla 33 uczestniczek projektu,
 • podjęcie zatrudnienia przez 28 osób,
 • objęcie wsparciem 36 bezrobotnych kobiet, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.
 
Projekt zakończono pod względem rzeczowym i finansowym.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę