Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Aktualności

Nabór na staże dla osób w wieku do 30. roku życia

    Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)            Program Operacyjny: ...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk pracy dla osób po 30 roku życia

Projekt: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (III)            Program Operacyjny: RPO WK-P na...

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób do 30 roku życia

Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)            Program Operacyjny: Wiedza Edukacja...

Nabór wniosków - Bony na zasiedlenie

    Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)            Program Operacyjny: ...

Harmonogram w III kwartale 2018 roku

Załączniki Harmonogram w III kwartale 2018 roku v2.pdf

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Na skróty...

Informacja dotycząca poczty elektronicznej

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę