Aktualne nabory - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Zawartość stron

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
informuje, że
przystępuje do naboru wniosków o przyznanie bezrobotnemu jednorazowych środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Termin przyjmowania wniosków: 05.03.2024 - 11.03.2024  do godz. 15:00
 
Grupa docelowa:

osoby bezrobotne, które są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia co najmniej przez okres 1 miesiąca licząc od ostatniej rejestracji i spełniające warunki Regulaminu.

Uwaga! Osoba ubiegająca się o dotację, spełniająca kryteria określone w ogłoszeniu o naborze oraz regulaminie, musi mieć zaplanowane z doradcą klienta, w ramach Indywidualnego Planu Działania (IPD), założenie działalności gospodarczej. Przed złożeniem wniosku należy umówić się telefonicznie ze swoim doradcą celem uzupełnienia/założenia Planu.

Przewidywana liczba uczestników: co najmniej 10 osób.

Kwota dotacji: około 35.000,00 zł.

Rozpatrywanie wniosków będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym regulaminem, w drodze konkursu.
Osoba bezrobotna korzystająca w 2024 r. z aktywnych form pomocy np. staż, studia podyplomowe, szkolenie nie może ubiegać się o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
 
Formularze wniosków o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz regulamin udzielania dotacji dostępne są do pobrania pod niniejszym ogłoszeniem.
 
W sprawie ogłoszonego naboru proszę kontaktować się telefonicznie.
Telefon kontaktowy: 56  65 80 252.
 
Kompletne wnioski, prawidłowo sporządzone wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej:
  • w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia ul. Mazowiecka 49A,  w godzinach 7:30-15:00,
  • przesyłając pocztą tradycyjną na adres: 87-100 Toruń, ul. Mazowiecka 49A (decyduje data wpływu do Urzędu).
 
Dla zainteresowanych osób bezrobotnych w dniu 29.02.2024 r. o godz. 8.00 (sala nr 20, I piętro) odbędzie się spotkanie informacyjne.
 
 
Toruń, dnia 27.02.2024 r.
Załączniki
Wniosek o dofinansowanie z FP 2024.02.doc (doc, 1835 KB)
Regulamin dotacja z FP 2024.02.docx (docx, 108 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę