Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Aktualności

Ogłoszenie o rekrutacji na szkolenia grupowe ze środków EFS

POWIATOWY URZĄD PRACY DLA MIASTA TORUNIA OGŁASZA NABÓR NA SZKOLENIA  GRUPOWE W RAMACH ŚRODKÓW EFS   Nazwa szkolenia Charakterystyka osób, dla których szkolenie...

Staże dla osób o niskich kwalifikacjach – projekt „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (III)”

  Projekt: Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w Toruniu (III)            Program Operacyjny: RPO WK-P na lata 2014-2020   Realizator:  Powiatowy Urząd Pracy...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III) - nabór na staże osób do 30. roku życia

    Projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Toruniu (III)            Program Operacyjny: Wiedza Edukacja Rozwój   Realizator:  Powiatowy Urząd Pracy...

Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków na bony szkoleniowe

Toruń, dnia 27.06.2017r.       Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia wstrzymuje od dnia 28 czerwca 2017r. przyjmowanie od osób bezrobotnych wniosków na bony...

HARMONOGRAM W III KWARTALE 2017 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia zamieszcza harmonogram naboru wniosków na poszczególne formy aktywizacji zawodowej w III kwartale 2017 r. Harmonogram będzie...

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

Na skróty...

Informacja dotycząca poczty elektronicznej

7,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2017r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 26.121,30 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę