Programy aktywizacyjne i projekty urzędu - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Programy aktywizacyjne i projekty

Wyświetlanie 3 rezultatów.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013

Wyświetlanie 4 rezultatów.

Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006

  •   Działanie 2.4

Projekty Pilotażowe realizowane w latach 2021-2022

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę