Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę